Mandag-torsdag 8.00 – 18.00
Fredag 8:00 – 15:00

Jyllingecentret 6
4040 Jyllinge

VÆRD AT VIDE OM TELEFONKONSULTATIONER

Du kan bruge telefonkonsultation hvis du har et problem, der ikke behøver at blive tilset ved en fysisk konsultation.

Rent praktisk vil du modtage et telefonopkald fra din fysioterapeut på det aftalte tidspunkt for telefonkonsultationen.

DET ANBEFALES AT DU OP TIL TELEFON-KONSULTATIONEN HAR ET OVERBLIK OVER:

 • Evt. medicin på recept.

 • Udredning, undersøgelser og evt. behandling af dig foranlediget af læge, sygehus eller speciallæge.

 • Evt. resultater fra røntgen, MR-scanning, konklusion fra skadestue, sygehus eller andre sundhedsprofessionelle.

 • Operationer du måtte have gennemgået.

 • Andre forhold som du mener må have betydning, for at vi kan hjælpe dig.

HERUDOVER VIL FYSIOTERAPEUTEN TYPISK VÆRE INTERESSERET I AT VIDE:

 • Hvor har du dine symptomer?

 • Hvornår du fik dine gener og om der foreligger en kendt årsag til dine gener?

 • Er der et mønster for, hvornår og hvordan dine symptomer fremprovokeres og mindskes?

 • Om du generelt har fået det bedre, værre eller om det er det samme, som da det startede?

 • Er der lignende familiære tilfælde?

 • Har generne haft indflydelse på dit spise-, sove- og toiletmønster?

 • Er der andre symptomer som f.eks. svimmelhed, feber, opkast og ildebefindende der optræder med dine symptomer?

Fysioterapeuten vil guide dig igennem konsultationen og sikre sig relevante informationer, for at hjælpe dig bedst muligt.

PRAKTISK FORBEREDELSE TIL TELEFONKONSULTATION:

 • En fuldt opladet telefon.

 • Undgå unødig støj omkring dig.

PRIS FOR TELEFONKONSULTATION:

 • Med henvisning er egenbetalingen: kr. 151,75 (kr. 153,89,- efter 1. april 2020)

 • Uden henvisning er egenbetalingen: 250 kr

 • Vederlagsfrit hvis du har §62-henvisning.

Konsultationen er tilskudsberettiget fra den offentlige sygesikring samt Sygeforsikringen Danmark.

Har du en sundhedsforsikring, skal du på forhånd kontakte din forsikring, der skal tage stilling til, om de dækker telefonkonsultation/videokonsultation.