Mandag-torsdag 8.00 – 18.00
Fredag 8:00 – 15:00

Jyllingecentret 6
4040 Jyllinge

VÆRD AT VIDE OM VIDEOKONSULTATIONER

Videokonsultation er det tætteste måde at få fysioterapeutisk konsultation uden at være fysisk til stede.

Rent praktisk vil du modtage en SMS med et link som automatisk aktiverer en videoforbindelse fra din smartphone til fysioterapeutens computer.

Video-konsultationen kan blive efterfulgt af opfølgende konsultationer, hvis det fagligt giver mening og kun efter aftale med dig.

DET ANBEFALES AT DU OP TIL VIDEO-KONSULTATIONEN HAR ET OVERBLIK OVER:

 • Evt. medicin på recept.

 • Udredning, undersøgelser og evt. behandling af dig foranlediget af læge, sygehus eller speciallæge.

 • Evt. resultater fra røntgen, MR-scanning, konklusion fra skadestue, sygehus eller andre sundhedsprofessionelle.

 • Operationer du måtte have gennemgået.

 • Andre forhold som du mener må have betydning, for at vi kan hjælpe dig.

 

DERUDOVER VIL FYSIOTERAPEUTEN TYPISK VÆRE INTERESSERET I AT VIDE:

 • Hvor har du dine symptomer?

 • Hvornår du fik dine gener og om der foreligger en kendt årsag til dine gener?

 • Er der et mønster for, hvornår og hvordan dine symptomer fremprovokeres og mindskes?

 • Om du generelt har fået det bedre, værre eller om det er det samme, som da det startede?

 • Er der lignende familiære tilfælde?

 • Har generne haft indflydelse på dit spise-, sove- og toiletmønster?

 • Er der andre symptomer som f.eks. svimmelhed, feber, opkast og ildebefindende der optræder med dine symptomer?

Fysioterapeuten vil guide dig igennem konsultationen og sikre sig relevante informationer, for at hjælpe dig bedst muligt.

PRAKTISK FORBEREDELSE TIL VIDEOKONSULTATION:

 • Forbered en opsætning med smartphone, hvor det er muligt at se dig i fuld figur (evt. hjælp fra ægtefælle eller lign.)

 • Plads til at bevæge dig og udføre bevægelser med arm og ben.

 • Vær klædt på så man kan se bevægelser. Undgå løse og flagrende beklædningsdele.

 • En fuldt opladet smartphone.

 • Undgå unødig støj omkring dig.

PRIS FOR VIDEOKONSULTATION: PRIS FOR TELEFONKONSULTATION:

 • Med henvisning er egenbetalingen: kr. 151,75 (kr. 153,89,- efter 1. april 2020)

 • Uden henvisning er egenbetalingen: 250 kr

 • Vederlagsfrit hvis du har §62-henvisning.

Konsultationen er tilskudsberettiget fra den offentlige sygesikring samt Sygeforsikringen Danmark.

Har du en sundhedsforsikring, skal du på forhånd kontakte din forsikring, der skal tage stilling til, om de dækker telefonkonsultation/videokonsultation.